Η Κλινική Ύπνωση με Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία είναι μια βραχεία και αποτελεσματική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, η οποία έχει άμεση ανταπόκριση στις γνωστικές, συμπεριφορικές, νευρολογικές, συγκινησιακές και συναισθηματικές λειτουργίες των ανθρώπων. Όλα τα προαναφερθέντα επίπεδα λειτουργίας φαίνονται να λειτουργούν ανεξάρτητα, ωστόσο είναι αλληλένδετα και δέχονται συνεχώς αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.

Μιλώντας για την Κλινική Ύπνωση στην Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία, δεν εννοείται καμία διενέργεια που να μπορεί να υποβάλλει κάποιον στις αποκαλυπτικές πράξεις, καθώς εάν το ίδιο το άτομο δεν επιθυμεί να αποκαλύψει κάποιες πληροφορίες ή να εκτεθεί, δεν υπάρχει η δυνατότητα να του επιβληθεί το ο,τιδήποτε που δεν επιθυμεί. Οπότε ο πιο κατάλληλος όρος είναι «η εσωτερική εστίαση».

Οι αισθήσεις των ανθρώπων συνηθίζουν να αντιλαμβάνονται τα εξωτερικά ερεθίσματα, στην Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία οι αισθήσεις στρέφονται προς το εσωτερικό του ατόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η άμεση επικοινωνία με το ασυνείδητο μέρος, η οποία επιτυγχάνεται μέσω εσωτερικής εστίασης στις αισθήσεις, τις εμπειρίες και στα συναισθήματα του ατόμου.

Η δομή της θεραπείας είναι εύκαμπτη και μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός. Ο βασικός στόχος της θεραπείας είναι ο εντοπισμός των συναισθημάτων του παρελθόντος που βρίσκονται στην ρίζα του εκάστοτε προβλήματος, με αποτέλεσμα την «επανακωδικοποίησή» τους σε βιωματικό επίπεδο και τον επανακαθορισμό της συμπεριφοράς που προκαλείται από το συναίσθημα αυτό, με στόχο την λειτουργικότητα του ατόμου στο παρόν και στο μέλλον.

Η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία είναι κατάλληλη για όλο το φάσμα των ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών, είναι άμεση και αποτελεσματική, καθώς εστιάζει στην λύση του προβλήματος και δεν αποτελεί απλά την μέθοδο διαχείρισης. Ενώ ο αριθμός των συνεδριών είναι περιορισμένος, για την ενθάρρυνση δημιουργίας «ανεξαρτησίας» του θεραπευόμενου, καθώς ο ίδιος γίνεται θεραπευτής του εαυτού του.

Αλεξάνδρα Κολέσνικ MSc, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Leave a Reply

Your email address will not be published.