Κλινική ύπνωση

Πως πραγματοποιείται η διαδικασία της ύπνωσης και που χρησιμεύει; Ψυχοδυναμικές επιδράσεις της ύπνωσης.

Ύπνωση είναι φυσική κατάσταση που μπορεί να βιώνει ο καθένας. Ο καθένας έχει την δυνατότητα να υποβληθεί σε ύπνωση....

Read More