Ορισμένες φορές ένα παιδί ή ακόμα και ένας ενήλικας μπορεί να βρεθεί στο επαγγελματικό σταυροδρόμι. Μπορεί να υπάρξει δίλημμα ως προς τις αποφάσεις του: ποια κατεύθυνση να ακολουθήσει, ποιο επάγγελμα να διαλέξει, τι να σπουδάσει, τι υπάρχει στην αγορά εργασίας, πως να ενταχθεί στην αγορά και εργασία που επιθυμεί, πως να αντεπεξέλθει στις πιέσεις της κοινωνίας και στον ανταγωνισμό που επικρατεί, τι να υπολογίσει σχετικά με το μέλλον, κτλ.

Ο ανταγωνισμός, οι πιέσεις της κοινωνίας, το αβέβαιο μέλλον, η κρίση, η απόφαση σε ποιο μέρος να μείνει και άλλες πολλές ανησυχίες μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με τις πραγματικές επιθυμίες του ατόμου. Τα άγχη και η δυσκολία απόφασης μπορεί ακόμα και να παρεμποδίζει κάποιον στο να ανακαλύψει τις πραγματικές του επιθυμίες, τις ικανότητες και τις δυνατότητές του. Μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό μπορούμε να εξετάσουμε όλους τους παράγοντες και να έχουμε καλύτερη εικόνα των πραγμάτων.

Αλεξάνδρα Κολέσνικ MSc, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια