Κάποιες φορές έχουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που έχουν ακριβώς τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα με αυτά που έχουμε εμείς. Επίσης μπορεί να θέλουμε να μάθουμε πως διαχειρίζονται και αντιμετωπίζουν οι άλλοι αντίστοιχα ζητήματα, εάν έχουν αποκτήσει καλύτερες δεξιότητες και μπορούν να μας εκπαιδεύσουν.

Σε κάθε ομάδα ορίζεται κάποιο θέμα, κανόνες και διάρκεια. Τα μέλη της ομάδας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τους τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων που τους απασχολούν. Οι διαφορετικές δυναμικές των μελών παρέχουν φοβερές δυνατότητες εξέλιξης στα μέλη της ομάδας. Έτσι μέσα από την διαδικασία αλληλεπίδρασης και αλληλοβοήθειας τα μέλη παρατηρούν τους τρόπους λειτουργίας τους και εκπαιδεύονται στις νέες δεξιότητες και στους πιο λειτουργικούς τρόπους αντίδρασης.

Επίσης τα μέλη μαθαίνουν να βάζουν όρια, να διαχειρίζονται το άγχος τους, τα συναισθήματά τους και τον θυμό τους, να αποκτούν καλύτερους τρόπους επικοινωνίας, κ.α.

Αλεξάνδρα Κολέσνικ MSc, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια