Κανένας γονέας δεν γεννήθηκε με τον οδηγό “Πώς να γίνω σωστός γονέας” και δεν υπάρχουν οι “Οδηγίες χρήσης για το παιδί”. Το κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει μοναδικές εμπειρίες και χαρακτήρα, ενώ ο κάθε γονέας εκτός από το ότι είναι γονέας έχει και άλλους ρόλους.

Τα παιδιά περνούν από διάφορα αναπτυξιακά στάδια και οι γονείς μπορεί να μην γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε σταδίου, με αποτέλεσμα δυσκολεύονται στην αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των παιδιών τους, στην οριοθέτησή τους και στην επικοινωνία.

Μέσω της συμβουλευτικής ο γονιός καθοδηγείται και εκπαιδεύεται στο να επικοινωνεί λειτουργικά με το παιδί του, να διαχειρίζεται τόσο τα συναισθήματα του παιδιού του, όσο και τα συναισθήματα του ίδιου, να βάζει όρια και να διαχειρίζεται τα καθημερινά προβλήματα που αφορούν την ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση του παιδιού του.

Αλεξάνδρα Κολέσνικ MSc, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια