Καθώς οι συνθήκες της ζωής μας σήμερα είναι διαφορετικές σε σχέση με αυτές του παρελθόντος, πρέπει να προσαρμοζόμαστε αντίστοιχα για να είμαστε λειτουργικοί. Σήμερα οι ρυθμοί της ζωής είναι πιο γρήγοροι, ενώ μπορεί να μην διαθέτουμε χρόνο ή οικονομική δυνατότητα για να καλύπτουμε αποστάσεις.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας της φυσικής παρουσίας λόγω απόστασης ή για άλλους σοβαρούς λόγους, υπάρχει δυνατότητα για συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία εξ’αποστάσεως, μέσω του το Skype.

Αλεξάνδρα Κολέσνικ MSc, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια