Κάποιες φορές μπορεί να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στη σχέση ή στον γάμο. Δυσκολίες επικοινωνίας, έλλειψη κατανόησης, συναισθηματική εξουθένωση, παραίτηση και άλλα πολλά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει το κάθε ζευγάρι. Σε περίπτωση που αισθάνονται και οι δύο ότι έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και αδυνατούν να βρουν από κοινού λύσεις στα προβλήματά τους, καταφεύγουν στην θεραπεία ζεύγους. Στην θεραπεία ζεύγους η παρουσία και των δύο είναι απαραίτητη, καθώς καταβάλλουν και οι δύο ισότιμη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων.

Πως βοηθάει η θεραπεία σε ένα ζευγάρι; Ο κάθε άνθρωπος έχει δικά του βιώματα και εμπειρίες και τα μεταφέρει μέσα στην σχέση του, σαν να είναι η σχέση ο καθρέπτης. Και επειδή ο καθένας μαθαίνει να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, καμιά φορά δεν συμβαδίζει ο τρόπος επικοινωνίας μας με αυτόν του ανθρώπου που έχουμε δίπλα μας, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε στο να επιλύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν. Οπότε είναι απαραίτητο πρώτα να παρατηρηθεί και να αναλυθεί ο τρόπος λειτουργίας του καθενός, το πώς αλληλεπιδρούν στην καθημερινότητα, πως αντιδρούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, κ.α. Έπειτα εκπαιδεύονται και οι δύο στον πιο λειτουργικό τρόπο επικοινωνίας και στον πιο αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κάθε ζεύγος. Τέλος, ανάλογα τις ανάγκες του καθενός εκπαιδεύονται μέσα στη σχέση να βάζουν σωστά τα όρια και να επικοινωνούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους με έναν αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία και λειτουργικότητα στο ζευγάρι.

Αλεξάνδρα Κολέσνικ MSc, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια